Ohjaajapalkkiot ja matkakorvaukset

Ohjaajapalkkiot ja -matkakorvaukset

Ohjaajat ja valmentajat, joiden kanssa asia on etukäteen sovittu, ovat oikeutettuja saamaan korvauksen ohjauksistaan tai matkakustannuksista.

Ohjaajapalkkiot

Ohjaaja ja valmentaja on velvollinen pitämään tuntiseurantaa ohjaamistaan tunneista. Korvauksen maksamista varten, tulee ohjaajan ja valmentajan toimittaa seuraavat lomakkeet allekirjoitettuna:

Matkakorvaukset

Matkakorvausten maksamista varten tulee ohjaajan ja valmentajan toimittaa seuraavat lomakkeet

Lomakkeet toimitetaan Sotkamon Yrityspelvelut Oy:lle / Heidi Kyllönen, Kainuuntie 27, 88600 Sotkamo.