Jäsenasiat

Seuran jäsenmaksu

Kauden jäsenmaksu toimitetaan tammikuussa.

 

Seuran vuosikokous on joulukuussa 2023 vahvistanut vuoden 2024 jäsenmaksun:

Jäsenmaksu on 10 euroa.


Jäsenmaksun suorittaminen on edellytys mihin tahansa seuran toimintaan osallistumiselle.

 

Seuran jäsenmaksu ja lajien keräämät kausi- ja toimintamaksut ovat kaksi eri asiaa.

Jäsenmaksun maksaminen on perusedellytys kaikkeen seuratoimintaan osallistumiselle. Jäsenmaksuilla katetaan kaikesta seuratoiminnasta syntyviä yleisiä kuluja.

Lajit kattavat toiminnastaan syntyviä kuluja kuten ohjaajapalkkioita mm. keräämällä harrastajiltaan kausi- ja toimintamaksuja. Lajien ja ryhmien kausimaksut poikkeavat toisistaan mm. erilaisista harjoituskertojen määristä johtuen.