Jäsenasiat

Jäsenmaksut vuonna 10/2021-09/2022

kauden jäsenmaksu toimitetaan tammikuun lopulla/helmikuun alussa

 

Seuran vuosikokous on joulukuussa 2021 vahvistanut vuoden 2022 jäsenmaksut:

Perhejäsenyys 50 €
Aikuisjäsenyys 30 €
Nuorisojäsenyys (alle 18-v.) 10 €
Ainaisjäsenmaksu 300 €
Yhteisöjäsenyys 100 €


Jäsenmaksun suorittaminen on edellytys mihin tahansa seuran toimintaan osallistumiselle.

 

Seuran jäsenmaksu ja lajien keräämät kausi- ja toimintamaksut ovat kaksi eri asiaa.

Jäsenmaksun maksaminen on perusedellytys kaikkeen seuratoimintaan osallistumiselle. Jäsenmaksuilla katetaan kaikesta seuratoiminnasta syntyviä yleisiä kuluja.

Lajit kattavat toiminnastaan syntyviä kuluja kuten ohjaajapalkkioita mm. keräämällä harrastajiltaan kausi- ja toimintamaksuja. Lajien ja ryhmien kausimaksut poikkeavat toisistaan mm. erilaisista harjoituskertojen määristä johtuen.